Oświadczenie RODO – ważne

Cześć,

Zarząd Główny LOK w Warszawie w związku z wejściem przepisów RODO wymaga, aby każdy członek klubu w strukturach LOK wypełnił oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych przez LOK.

Wypełnione i podpisane oświadczenia proszę o dostarczenie do Prezesa do 31.08.2019 (Zawody Klubowe).

Oświadczenie RODO – pobierz