Egzamin na Patent Strzelecki w dniu 9 czerwca 2019 roku w Krzywiniu

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem egzaminów stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY). Sprawdziany zaplanowane są w Krzywiniu w dniu 9 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 (niedziela).

Rejestracja, (egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny) – 64 – 010 Krzywiń, ul. Strzelecka 15 – Strzelnica Myśliwska.
Egzamin praktyczny obejmuje wszystkie dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.
Na miejscu będzie można wykonać badania lekarskie.
Kontakt: tel. 796 305 847; e-mail: gloock5@o2.pl

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin.

Linki: Terminy Egzaminów (źródło pzss.org.pl)

Portal Informatyczny PZSS