Trening 23.03.2019 Poligon Biedrusko

Koleżanki i koledzy strzelcy.
Zarząd KŻR LOK Snajper Poznań, zgodnie z rocznym planem szkoleniowym,
informuje o klubowym treningu strzeleckim.

Strzelać będziemy z pistoletu P-83 i karabinu Beryl.
Sekcja długodystansowa, posiadająca własny sprzęt,
odbędzie trening według odrębnych założeń.
Dla osób posiadających własną broń, możliwe będzie strzelanie ze swoich jednostek.
Szkolenie odbędzie się 23 marca br. od godziny 8.30 do 13.00
na poligonie w Biedrusku. Odprawa 8:45.
Koszty amunicji pokrywają szkoleni, ochronniki słuchu we własnym zakresie.
Nieobecność na odprawie uniemożliwi udział w szkoleniu.
Proszę o punktualne przybycie.
Uwaga, konieczne i obowiązkowe jest wcześniejsze zgłoszenie
(tylko na poniższych formularzach) osób które chcą wziąć udział w treningu.
Niezgłoszenie będzie skutkować niedopuszczeniem do strzelania.
Uczestnik pokrywa koszty amunicji i zabezpieczenia medycznego.
Sporządzona lista, termin zgłoszenia do czwartku 21 marca godzina 20.00.,
będzie po jej zatwierdzeniu upoważniała do wejścia na poligon oraz udziału w zajęciach.
Ilość miejsc ograniczona.
Proszę o rozważne zapisywanie się.
Podczas ostatniego treningu, wielu zapisanych nie przybyło.
Proszę o informacje w przypadku nieobecności.
Zapisy P-83 i Beryl:
Zapisy sekcja długodystansowa: