Zapraszamy na II Edycje zawodów „POJEDYNEK PISTOLETOWY o Puchar Firmy GLI MILITARIA”, które odbędą się 17.03.2019 roku w Poznaniu ul. Ceglana 4

Zapisy do rundy eliminacyjnej od 9.00 do 10.30.
Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch osiach strzeleckich.
Do rundy zasadniczej wchodzi 32 zawodników!

Zawody wpisane do kalendarza WZSS.


Regulamin Konkurencji – Pojedynek Pistoletowy

1. W zawodach stosuje się przepisy Pistolet IPSC z wyjątkami wynikającymi z niniejszego regulaminu.
2. Pojedynek przeprowadzony zostanie w jednej klasie: Standard.
3. W zawodach stosuje się wyłącznie metalowe cele reaktywne.
3.1. Tor składa się z dwóch identycznych symetrycznych zestawów 6 celów pistoletowych z których jeden – najbardziej wysunięty z zestawu do osi toru cel pistoletowy stanowi cel końcowy.
3.2. Przed każdym zestawem celów – w odległości 10 m znajduje się stanowisko strzeleckie. Każde ze stanowisk oddalone jest w identycznej odległości od zestawu celów.
3.3. Zadaniem zawodnika jest przewrócenie 5 (pięciu) celów, a przed przewróceniem ostatniego celu (końcowego) zawodnik ma obowiązek wykonania zmiany magazynka.
4. Zawody składają się z rundy eliminacyjnej, rundy zasadniczej oraz finału.
4.1. Podczas rundy eliminacyjnej każdy z zawodników ma możliwość dwukrotnego ostrzelania zestawu celów, a jego wynikiem jest czas uzyskany podczas najlepszej z podjętych prób. Jeżeli zawodnik naruszy zasadę opisaną w pkt. 3.3. próba uznawana jest za straconą.
4.2. Do rundy zasadniczej wchodzi 32 zawodników. Podczas rundy zasadniczej zawodnicy strzelają pojedynek w parach zgodnie z zaszeregowaniem oraz zgodnie z grafikiem rozgrywek. Pojedynek wygrywa zawodnik, który zgodnie z zasadą opisaną w pkt. 3.3., pierwszy przewróci swój zestaw celi. Cele końcowe powinny być tak ustawione, aby możliwe były sprawdzenie, który wcześniej został przewrócony.
4.3 Zawodnik, który w grafiku rozgrywek zapisany jest w wyższym wierszu rozpoczyna pojedynek na prawym stanowisku (patrząc w stronę kulochwytu).
4.4. Pojedynek w finale rozgrywany jest do dwóch wygranych, w pozostałych przypadkach do dwóch przegranych. Po każdej próbie zawodnicy zamieniają się stanowiskami.
4.5. Jeżeli którykolwiek zawodnik naruszy procedurę strzelania, przegrywa pojedynek.
4.6. Jeżeli obaj zawodnicy naruszą procedurę strzelania, obaj przegrywają pojedynek.
5. Strzelanie w rundzie eliminacyjnej odbywa się kolejno przez wszystkich zawodników zgodnie z wpisem na liście startowej.
6.Pozycja startowa: Pistolet w kaburze lub w urządzeniu do odkładania broni z podpiętym magazynkiem, komora nabojowa pusta.
7. Dyskwalifikacja – Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy oraz niesportowe zachowanie.
O dyskwalifikacji decyduje sędzia główny zawodów.

Kontakt z organizatorem: 601722378